R40.25

Resource Description

Hierdie toets/eksamenvraestel bestaan uit 60 punte. Afdeling A bestaan uit kortvrae (meervoudige keuse vrae, waar en onwaar, terminologie ens.) van 18 punte. Afdeling B is ‘n totaal van 30 punte wat meer gekonsenteer word op toepassingsvrae. Afdeling C tel 12 punte waar leerders se kennis oor die ontwerpproses getoets word.

Die inhoud van hierdie vraestel bestaan uit beide kwartaal 1 en 2 werk. Kwartaal 2 werk word gevra as toepassingsvrae bv. leerders moet ‘n ontwerpopdrag en spesifikasies vanuit ‘n gegewe gevalstudie kan weergee. Kwartaal 3 se inhoud (strukture) word daar dan meer op feite vrae en toepassing gekonsentreer.

Die vraestel is opgestel volgens die Kollig Op Leerderboek met bygewerkte materiaal. Die vraestel word gegee in docx formaat wat u die vryheid gee om veranderinge aan te bring waar nodig.

Opgestel Kwartaal 2 – 2023

Resource Reviews

Store reviews: ( 3 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.