R40.25

Copyright Copyright on products sold is owned by Miss Anri’s Classroom. No products purchased can be sold by any party other than Miss Anri’s Classroom. Making use of Miss Anri’s Classroom content No material hosted on the website may be reproduced without consent from Miss Anri’s Classroom or the concerned seller. This includes but is not limited to images, articles and links. It is the responsibility of the user to ensure that they have the appropriate software to open and to make use of the products sold on Miss Anri’s Classroom. Community Guidelines Users who wish to comment on blog posts are welcome as long as it does not contain any form of hate speech or advertisements. Miss Anri’s Classroom will never sell or distribute contact details gathered from the shopping process.

Resource Description

Hierdie storiekaarte kan ‘n waardevolle hulpmiddel wees om leesvlotheid vir leerders te bevorder. Deur herhalende leesstrukture te gebruik en ‘n verskeidenheid woordeskatwoorde bekend te stel, bied die kaarte genoeg oefening om hardop te lees en selfvertroue te bou. Leerders kan fokus op die dekodering van woorde, die verbetering van uitspraak en die ontwikkeling van ‘n goeie leesritme.

Die visuele kaarte verskaf addisionele inligting aan die leser om die nuwe aangeleerde woord te herken.

Resource Reviews

Store reviews: ( 48 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.