Resource Description

Grade 6 Term 1 Mathematics Test (Word & PDF format)
Memo (Word & PDF format) & Cognitive analysis (Excel format)
Total: 45
Meets the requirements as set out in the 2023/2024 ATP.

 

Content

Whole numbers

Number sentences

Addition

Subtraction

Division

 

Multiplication

Resource Reviews

Store reviews: ( 35 ratings )

Paro Behari

Yes,I would recommend it.

Paro Behari - February 28, 2023

R46.00

!ONTHOU! - Die finale kwaliteitsversekering van enige assessering is steeds die verantwoordelikheid van die onderwyser. - Elke onderwyser is verantwoordelik daarvoor om seker te maak dat die inhoud van die vraestel wel in die klaskamer onderrig is en dat leerders vertroud is met die werk. - Assesserings word in Word formaat gestuur om u in staat te stel om die nodige veranderinge aan te bring. - Assesserings mag nie met ander persone of op onderwysgroepe gedeel word sonder die toestemming van Wiskunde Onnie. !REMEMBER! - The final quality assurance of any assessment remains the responsibility of the educator. - Each educator must ensure that the content of the assessment has been taught in class and that all learners are familiar with the work. - Assessments are sent in Word format to enable educators to make the necessary changes. - Assessments may not be shared with other educators or on educational platforms without the necessary permission from Wiskunde Onnie.