R23.00

Resource Description

Hierdie notas fokus op die volgende aspekte van Patrone en Verwantskappe:

• Verwantskappe waar daar ‘n konstante/vaste verhouding tussen die terme is.
• Verwantskappe waar daar ‘n konstante verskil tussen die terme is.
• Verwantskappe waar daar ‘n omgekeerde eweredigheid tussen die terme is.
• Verwantskappe waar daar ‘n konstante verhouding (ratio) tussen die terme is.
• Verwantskappe waar daar ‘n kombinasie van die bogenoemde insluit.
• Voorstellings van verwantskappe deur gebruik te maak:
o Vergelykings/Formules
o Afhanklike en Onafhanklike veranderlikes
o Tabelle en Grafieke Juffrou M

Resource Reviews

Store reviews: ( 2 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.