R17.25

Resource Description

Pyle om te flits sodat leerders rigting van links, regs, bo en onder kan oefen./ Arrows to practice the direction of left, right, up and down.

Hierdie pyle is geskik vir Graad R- Graad 3 leerlinge. / These arrows are suitable for Grade R – Grade 3 learners.

Dit help met die vaslegging van rigting wat nodig is vir alledaagse leer. / It helps to establish the necessary directions needed for everyday learning.

Resource Reviews

Store reviews: ( 1 rating )

5

Francisca Potgieter - September 16, 2022