R57.50

Resource Description

SOSIALE WETENSKAPPE GRAAD 4:   Geskiedenis Toets Kwartaal 4 (2022) Opgestel volgens die Jaarlikse Onderrigplan (JOP). Sluit die volgende in: Totaal: 25 punte Kwartaal 3: 10 Kwartaal 4: 15 Brongebaseerde vrae. Paragraaftipe vraag met rubriek. Nasienriglyne ingesluit. Vrae opgestel volgens die verskillende kognitiewe vlakke gebaseer op Bloom se Taksonomie. Kognitiewe vlakke op Bloom se taksonomie per vraag aangedui. Puntetoekenning uiteengesit per onderwerp. Meestal in wit en swart vir ekonomiese uitdruk en kopiëring.  In Word formaat vir maklike redigering.

Resource Reviews

Store reviews: ( 18 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.