R57.50

Resource Description

SOSIALE WETENSKAPPE GRAAD 4:   Geografie Toets Kwartaal 2 (2024)

Opgestel volgens die 2023/2024 Jaarlikse Onderrigplan (JOP)

Sluit die volgende in:

Totaal:  25 punte

Kwartaal 1:   Mense en plekke – 10 punte

Kwartaal 2:   Kaartvaardighede – 15 punte

Brongebaseerde vrae

Nasienriglyne ingesluit.

Vrae opgestel volgens die verskillende kognitiewe vlakke gebaseer op Bloom se Taksonomie.

Kognitiewe vlakke op Bloom se taksonomie per vraag aangedui.

Puntetoekenning uiteengesit per onderwerp.

Addisionele hulpbronne vir die vaslegging van kaartvaardighede

Meestal in wit en swart vir ekonomiese uitdruk en kopiëring.

In Word en PDF formaat

Also available in English!

Resource Reviews

Store reviews: ( 18 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.