Afrikaans Anx
  • Afrikaans Anx
  • Gr.5, Gr.6, en Gr.7 Afrikaans Huistaal. Eksamenvraestelle, kwartaaltoetse, skryfopdragte, luister en praat assesserings asook ekstra taalwerkkaarte.

Oraait

June 21, 2021 Melinke Reitz Afrikaans Huistaak Graad 5 Werkkaart: Bywoorde + Deelwoorde

dankie vir jou hulp, maar dis bietjie overpriced

Afr

March 24, 2020 Nikki Rust Afrikaans Huistaal Graad 6 Kwartaaltoets

Goeie addisionele oefeninge.

Afr

March 24, 2020 Nikki Rust Afrikaans Huistaal Graad 6 Kwartaaltoets

Goeie addisionele oefeninge.

Afr

March 24, 2020 Nikki Rust Afrikaans Huistaal Graad 6 Kwartaaltoets

Goeie addisionele oefeninge.

Good

November 12, 2019 Delphi Genis Afrikaans Huistaal Graad 6 Kwartaaltoets

November 6, 2018 Rianakorb Afrikaans Huistaal Graad 7 Eksamen

Nie aangedui op aankoop bladsy
Het aanvaar as November eindeksamen vraestel
Met download wys dit as Junie eksamen vraestel - sou dit beslis dan nie aan gekoop het nie