Nelson Mandela Day: Appreciation resources

  Teacha!

To celebrate Nelson Mandela this year, use these informative but fun resources to walk the younger generation through the never-to-be-forgotten life of South Africa’s most iconic leader:

  Teacha!

Suid-Afrikaanse Geskiedenis Eenheidstudie - Printable Teacher Resources and Lesson Plans

Description

Die eenheidstudies is kort en maklik verstaanbaar. Die eenheidstudies kan verdeel word in verskillende dae of weke, afhangende van die kind se eie tempo van leer. As ‘n ekstra bonus het ek ‘n gratis Lapbook Template ingesluit met 15 verskillende lapbook style en ‘n kleurvolle Mind Map Template Eenheidstudie ingesluit. Die volgende word in hierdie eenheidstudie behandel: Britse Kaapkolonie, Die - Afrikaner, Jager (-1823) Ø - Afrikaner, Jonker (1790-1861) Ø - Kolonialisme, Name en die erfenis van Ø - Swarte Ommegang Ø - Swellendam-opstand Ø - Union Jack Ø Britse Setlaars van 1820, Die - I: Skema en nedersetting Ø Britse Setlaars van 1820, Die - II: Teenspoed en voorspoed Ø - Godsdiens, onderwys, kultuur en openbare sake Ø - King, Dick Ø - Vierings en gedenkwaardighede Ø Britte in Suid-Afrika, Die Ø - Anneksasie Ø - Bailey, Sir Abe (1864-1940) Ø - Barkly, Sir Henry (1815-2898) Ø - Britse invloed op Suid-Afrikaanse letterkunde en kuns Ø - D'Urban, Sir Benjamin (1777-1847) Ø - Jameson, Sir Leander Starr (1853-1917) Ø - Jorissen, Dr Eduard Johan Pieter (1829-1912) Ø - Kitchener, Horatio Herbert (1850-1916) Ø - Milner, Lord (voorheen sir) Alfred (1854-1925) Ø - Rhodes, Cecil John, (1853-1902) Ø - Somerset, Lord Charles Henry (1767-1831) Ø - Uitlanders, Die Ø Depressie, Die Groot: Suid-Afrika Ø - Hertzog, James Barry Munnik (1866-1942) Ø Geskiedenis van Suid-Afrika - Tydlyn (1485-1975) Ø Indiër- Suid-Afrikaners Ø - Gandhi, Mohandas Karamchand Ø Jodedom, Suid-Afrikaanse Ø - Jode en apartheid Ø - Joodse onderwys Ø - Marks, Samuel (Sammy) Ø - Vrymesselary, Die geskiedenis van Ø Kaap onder Britse beheer, Die Ø - Albany-Museum Ø - Batavi, Die Ø - Blaauwberg, Die Slag van Ø - Die filantropiese beweging verhoog sy aansien Ø Khoikhoi, Die - Herkoms en alledaagse lewe Ø - Kok-familie, Die Ø Khoisan, Die: Prekoloniale Suid-Afrika Ø - Binneman, Johan Ø - Geografiese verspreiding van die San Ø - Herry die Strandloper (1663) Ø - Strandloper-kultuur Ø - Tradisionele San-kos Ø - Tradisionele San-leefwyse Ø - Tradisionele San-musiek Ø - Verhoudings in die San-gemeenskap Ø Kleurlinggemeenskap in Suid-Afrika, Die: Geskiedenis Ø - Abdurahman, Dr Abdullah Ø - Swartz, Thomas Robert Ø Konflik in Suider-Afrika (1945-1990) Ø Maleiers, Die Geskiedenis van die Ø Maritieme argeologie Ø - Britse Oos-Indiese Maatskappy Ø - Gebiedswaters Ø - Seerowery van goue muntstukke Ø Mineraalrevolusie, Die Suid-Afrikaanse Ø - Beckett, Thomas William (1851-1924) Ø - Brand, Sir Dr Johannes Henricus [Jan] (1823-1888) Ø - Cullinan-diamant Ø - De Beers Consolidated Mines Bpk Ø - Diamantveldegeskil Ø - Prehistoriese myne Ø - Union Corporation Ltd (UCL) Ø - Waterboer, Andries en Nicolaas Ø Nederlandse Kaapkolonie, Die Ø - Baartman, Saartjie Ø - Dagboek van Jan van Riebeeck Ø - El Negro Ø - Eva (Krotoa) Ø - Here XVII Ø - Hugenote Ø - Kasteel de Goede Hoop Ø - Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie (NOIK) Ø - Oos-Indiese Kompanjie (OIK) Ø - Slawerny aan die Kaap Ø - Van Riebeeck, Abraham Ø - Van Riebeeck, Johan Anthonisz (Jan) Ø - Van Riebeeck, Maria (gebore De la Quellerie) Ø - Vryburgers, Die Ø - Swellengrebel, Hendrik Ø - Woltemade [Woltemathe], Wolraad (1708-1773) Ø Oosgrens-vraagstuk Ø - Slagtersnek-opstand Ø - Van Jaarsveld, Adriaan (1745-1801) Ø Oos-Kaapse Grensoorloë I - Oorsig Ø Oos-Kaapse Grensoorloë II - Tydlyn Ø - Geografie van die Grensoorloë (1779-1878) Ø Republiek van Suid-Afrika, Die: 1961-1994 Ø - Diederichs, Nicolaas Ø - Fouché, Jacobus Johannes Ø - Naudé, Jozua Francois Ø - Staatspresidente van die RSA: Tydlyn Ø - Swart, Charles Robberts Ø - Tuynhuys Ø Seeroetes Ø - Admiraalswoning Ø - Boegbeelde van skepe Ø - Vlieënde Hollander, Die Ø Trekarbeid Ø Unie van Suid-Afrika, Die: 1910-1961 Ø - Beyers, Generaal Christiaan Frederik (1869-1914) Ø - Botha, Louis (1862-1919) Ø - Fourie, Kommandant Josef Johannes [Jopie] (1878-1914) Ø - Maritz, Generaal Salmon Gerhardus [Manie] (1876-1946) Ø - Rebellie (1914-1915) Ø - Smuts, Jan Ø - Unionisteparty, Die Ø - Uniegebou Ø Volksplanting aan die Kaap Ø - Oosgrens-vraagstuk Ø Voortrekker-republieke, Die stigting van die Ø - Mosjesj I (Moshoeshoe, Mosweswe) [1794-1870] Ø - Oranje-Vrystaat, Geskiedenis van (tot 1910) Ø - Tydlyn: Boererepublieke in Suid-Afrika Ø - Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) Ø Wêreldoorlog, Die Eerste: Suid-Afrika Ø - Eerste Wêreldoorlog, Oploop tot die Ø Wêreldoorlog, Die Tweede: Suid-Afrika Ø - Simonstadse Ooreenkoms Ø Xhosa, Die Geskiedenis van die Ø - Gaika (1775-1829) Ø - Galeka (Gcaleka) [omstreeks 1730-1792] Ø - Hintsa (1970-1835) Ø - Kreli (Sarili) [1814-1892] Ø - Ndlambe (Slambie) [1740-1828] Ø - Sandile (1820-1878) Ø Zoeloe-koninkryk Ø - Bhekuzulu, Cyprian (1923 - 1968) Ø - Cetshwayo (1826-1884) Ø - Dingaan (1795-1840) Ø - Dingiswayo (1770-1818) Ø - Dinuzulu (1869-1913) Ø - Panda (Mpande) [1798-1872] Ø - Usibepu (Zibhebhu) [1842-1904] Ø Zoeloe-oorloë Ø - Bloedrivier (Bloedrivier; Ncome), Slag van - 16 Desember 1838 Ø - Anglo-Zoeloe-oorlog (1879), Veldslae van die Ø - Isandlwana, Opgrawings by as ook : Biography Notebook Page Template Lapbook template Mind Map Template Cover Template Unit Lesson PlanTemplates Unit Study Certificate