R149.50

Resource Description

Hierdie uitstekende hulpbron bevat die drie formele assesseringstake soos wat die aangepaste JOP (ATP) 2023/2024.
Taak 1: Hardloplees (20)
Taak 2: Kreatiewe skryfwerk (20)
Taak 3: Begripslees (20), visuele teks (10), opsomming (10) taalstruktuur en -konvensies (20)
Volledige memorandums, rubrieke en foutontledings is by die onderwysersgids ingesluit.

Resource Reviews

Store reviews: ( 20 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.