FREE

Artwork/Clipart: All artwork and clipart used are self-generated. Resemblance to actual persons or events is coincidental. Alle kunswerke en prente wat gebruik word is self gegenereer. Enige ooreenkomste met werklike persone of gebeure is toevallig.

Resource Description

Hierdie werkboek is spesiaal saamgestel vir Graad 1 leerders, met sommige werksvelle wat ook geskik kan wees vir voorskoolse leerders of as hersienings materiaal vir Graad 2 leerders. Dit bevat ‘n versameling van 26 werksvelle, elkeen ontwerp om jong leerders te betrek in die vaslegging van die beginklanke “s” en “i.” Deur herhaling en visueel stimulerende aktiwiteite, streef hierdie werkboek daarna om die herkenning en begrip van beginklanke te versterk. Met ‘n fokus op interaktiewe werksmateriaal, bied hierdie werkboek ‘n boeiende manier vir kinders om hul fonetiese vaardighede te ontwikkel en ‘n sterk grondslag vir geletterdheid op te bou. Of dit nou in die klaskamer of by die huis gebruik word, bied hierdie werkboek waardevolle hulpbronne om jong leerders te ondersteun op hul opvoedkundige reis./

 

 

This workbook is tailored for Grade 1 learners, with some worksheets adaptable for preschoolers or as revision material for Grade 2 students. Featuring a collection of 26 worksheets, each designed to engage young learners in mastering the sounds “s” and “i.” Through repetition and visually stimulating activities, this workbook aims to reinforce the recognition and understanding of beginning sounds. With a focus on interactive learning, these worksheets offer an engaging way for children to develop their phonetic skills and build a strong foundation for literacy. Whether used in the classroom or at home, this workbook provides valuable resources to support young learners on their educational journey.

Resource Reviews

Store reviews: ( 0 ratings )

No ratings have been submitted for this seller yet.