R173.08

Resource Description

Vokaalgroep 2 (aa oo ee uu)

Konsonantkombinasies (st en br)

Vokaalgroep 3 (ie oe ui eu ei)

Die leesmateriaal is ontwikkel vir spesifieke klanke wat aangeleer is.  Tipies word 1 klank per week aangeleer. AL die materiaal is dekodeerbaar – dit beteken dat ten minste 90% van sinne en woorde wat gelees moet word, klanke bevat wat REEDS aangeleer is.

WEEK  Klanke aangeleer (nuwe klanke vetgedruk)

1       i s a t o n e v d r g m u l w k y f h p j b  br
2       i s a t o n e v d r g m u l w k y f h p j b  br st
3       i s a t o n e v d r g m u l w k y f h p j b  br st aa
4       i s a t o n e v d r g m u l w k y f h p j b  br st aa  oo
5       i s a t o n e v d r g m u l w k y f h p j b  br st aa  oo    ee
6       i s a t o n e v d r g m u l w k y f h p j b  br st aa  oo   ee  uu
7       i s a t o n e v d r g m u l w k y f h p j b  br st aa  oo   ee  uu ie
8       i s a t o n e v d r g m u l w k y f h p j b  br st aa  oo   ee  uu ie oe
9       i s a t o n e v d r g m u l w k y f h p j b  br st aa  oo   ee  uu ie oe ui
10       i s a t o n e v d r g m u l w k y f h p j b  br st aa  oo   ee  uu ie oe ui eu
11       i s a t o n e v d r g m u l w k y f h p j b  br st aa  oo   ee  uu ie oe ui eu ei

Resource Reviews

Store reviews: ( 76 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.