R322.00

Resource Description

Graad 10 Ekonomie (Mikro-ekonomie) Kwartaal 1 – 4 opsommings:Die opsommings is saamgestel deur die werk van die Kollig Op, Via Afrika en Mind the Gap handboeke se werk te kombineer en op te som. Opsommings is in Afrikaans met aanvullende en skriftelike notas wat deur die opsteller (eksterne party) saam gestel is.

Inhoud:
 • Markte
 • Vraag kurwe
 • Mark:  Vraagkurwe
 • Aanbodkurwe
 • Markewewig [ekwilibruim]
 • Produksiesmoontlikheidskurwes
 • Indifferensiekromme
 • Mislukkings:  Ondoeltreffendhede
 • Openbare sektor
 • Aarbeidsverhoudinge
 • Ekonomiese regstelling

 

Resource Reviews

Store reviews: ( 118 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.