R322.00

Resource Description

Graad 11 Ekonomie (Mikro-ekonomie) Kwartaal 1 – 4 opsommings:Die opsommings is saamgestel deur die werk van die Verken, Via Afrika en Mind the Gap handboeke se werk te kombineer en op te som. Opsommings is in Afrikaans met aanvullende en skriftelike notas wat deur die opsteller (eksterne party) saam gestel is.

Inhoud:
 • Basiese ekonomiese begrippe & beginsels
 • Ekonomiese kringlope
 • Elastisiteit
 • Markte
 • Vraag kurwe
 • Aanbodkurwe
 • Komplimenter goedere
 • Suplementere goedere
 • Absoure pryse
 • Relatiewe pryse
 • Markewewig [ekwilibruim]
 • Doelwitte van ondernemings [Koste begrippe]
 • Inkomste-Berekeninge
 • Maksimisering van wins
 • Globalisering
 • Omgewingsagteruitgang (verval)

 

Resource Reviews

Store reviews: ( 118 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.