R460.00

Resource Description

Graad 11 Ekonomie Kwartaal 1 – 4 opsommings:Die opsommings is saamgestel deur die werk van die Verken, Via Afrika en Mind the Gap handboeke se werk te kombineer en op te som. Opsommings is in Afrikaans met aanvullende en skriftelike notas wat deur die opsteller (eksterne party) saam gestel is.

Inhoud:
 • Basiese ekonomiese begrippe & beginsels
 • SOSIO-ekonomiese dienste
 • Basiese prosesse
 • Produksiefaktore [Produktiewe Hulpbronne]
 • Ekonomiese Sektore
 • SA – Infrastruktuur
 • Ekonomiese kringlope
 • Elastisiteit
 • Markte
 • Vraag kurwe
 • Aanbodkurwe
 • Komplimenter goedere
 • Suplementere goedere
 • Absoure pryse
 • Relatiewe pryse
 • Markewewig [ekwilibruim]
 • Doelwitte van ondernemings [Koste begrippe]
 • Inkomste-Berekeninge
 • Maksimisering van wins
 • Welvaat
 • Ekonomiese ontwikkeling
 • Inheemsekennisstelsel [IKS]
 • Armoede
 • Geld / monitere sektor
 • Mikroleningsaktiwiteite
 • Vergelyking:  Ekonomiese aanduiers
 • Globalisering
 • Omgewingsagteruitgang (verval)

 

Resource Reviews

Store reviews: ( 118 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.