R58.65

Resource Description

Graad 5 – Afrikaans Huistaal – Spelwoorde vir die hele jaar.

Die Platinum Handboek was gebruik om hierdie spellyste op te stel. Elke lys woorde is volgens ‘n tema in  die handboek. Die handboek se bladsynommers word bo-aan elke lys aangedui.

Gebruik hierdie spelwoorde as volg:

1. Speltoetse elke week.

2. Woordeskatuitbreiding. Bespreek die woorde, slaan die betekenis na. Gebruik die woorde soos julle praat.

3. Oefen om lees-en skryftekens korrek te gebruik met die diktee wat na die woorde gegee word.

4. Rol die hele jaar se woorde af en bind dit vir die leerders in boekies of plaas dit in ‘n lêer. Hulle kan vooraf sien watter woorde vir die toets geleer moet word. Daar is spasie langs die woord om dit te oefen.

Hierdie woorde is ook beskikbaar vir Graad 4, 6 en 7.

Resource Reviews

Store reviews: ( 1 rating )

No ratings have been submitted for this resource yet.