R69.00

Resource Description

Graad 7 Afrikaans Eerste Addisionele Taal Formele Assesseringstaak 1 & 3 Kwartaal 1 (2022)

Als is volgens puntetelling soos voorgestel in JOP (ATP).

Sluit die volgende in:

Respons op teks :

Literêre teks met begripstoets (20 punte)

Visuele teks met begripstoets (10 punte)

Opsomming – Geen opsomming volgens JOP (ATP) in Kwartaal 1 nie.

Taalstruktuur en -konvensies (20 punte)

Totaal: 50 punte

Hardoplees (20 punte) – slegs rubriek ingesluit – leerders gebruik dieselfde teks om bekend te raak met woordeskat om begrip te verbeter.

Word aangestuur in Pdf en Word formaat.

Sluit memorandum in asook Blooms se Kognitiewe vlakke.

Resource Reviews

Store reviews: ( 7 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.