R43.70

Resource Description

Junie Lewensoriëntering-eksamen vir graad 9-leerders. Dis opgestel volgens die spesifikasies van die Departement van Onderwys.

Die eksamen sluit ‘n verskeidenheid vraagformate int, soos meervoudige keuse, kort antwoorde, opstelvrae en scenario’s. Die vrae was opgestel om leerders se kennis en begrip van die onderwerpe te assesseer, sowel as hul vermoë om hul vaardighede toe te pas en oor hul ervarings te besin. Die eksamen kan ook hoërvlak denkvaardighede soos analise, sintese en evaluering insluit, in ooreenstemming met Bloom se Taksonomie.

 

 

Resource Reviews

Store reviews: ( 2 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.