R63.25

Resource Description

SOSIALE WETENSKAPPE GRAAD 5:   Geografie Toets Kwartaal 4 (2023)

Opgestel volgens die 2023 Jaarlikse Onderrigplan (JOP)

Sluit die volgende in:

Totaal:  30 punte

Kwartaal 3:   Weer, klimaat en plantegroei van Suid-Afrika – 10 punte

Kwartaal 4:   Minerale en mynbou in Suid-Afrika – 20 punte

Brongebaseerde vrae

Paragraaf tipe vraag.

Nasienriglyne ingesluit.

Vrae opgestel volgens die verskillende kognitiewe vlakke gebaseer op Bloom se Taksonomie.

Kognitiewe vlakke op Bloom se taksonomie per vraag aangedui.

Puntetoekenning uiteengesit per onderwerp.

Meestal in wit en swart vir ekonomiese uitdruk en kopiëring.

In Word formaat vir onderwysers om te redigeer.

Also available in English!

Resource Reviews

Store reviews: ( 18 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.