R69.00

Resource Description

SOSIALE WETENSKAPPE GRAAD 6:   Geskiedenis Toets Kwartaal 2 (2023)

Opgestel volgens die 2023 Jaarlikse Onderrigplan (JOP)

Sluit die volgende in:

Totaal:  40 punte

Kwartaal 1:   Mapungubwe – 15 punte

Kwartaal 2:   Ontdekkers van Europa – 25 punte

 

Twee toetse in een:  Da Vinci en Galileo

Brongebaseerde vrae

Nasienriglyne ingesluit.

Vrae opgestel volgens die verskillende kognitiewe vlakke gebaseer op Bloom se Taksonomie.

Kognitiewe vlakke op Bloom se taksonomie per vraag aangedui.

Puntetoekenning uiteengesit per onderwerp.

Meestal in wit en swart vir ekonomiese uitdruk en kopiëring.

In Word formaat vir onderwysers om te redigeer.

Resource Reviews

Store reviews: ( 18 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.