Graad 7 Kwartaal 4 Eksamenhulpmiddels

Graad 7 Kwartaal 4 elsamenhulpmiddels  Teacha!

Hierdie uitstekende Graad 7 eksamenhulpmiddels bevat alles wat jy nodig het om jou studente vir hul eindeksamen voor te berei. Die versameling bevat opsommings, assesserings en eksamens vir alle KABV-vakareas wat verseker dat jou graad 7-leerlinge goed toegerus is om hul eindeksamen te slaag en na hoërskool deur te gaan.

Op soek na Engelse hulpmiddels? Ons het ook Engelse eksamenhulpmiddels beskikbaar vir Graad 7!

Vrywaring: Wees bedag daarop om nie vraestelle te gebruik soos dit is nie, want Teacha! is ‘n markplek en ouers en studente het ook toegang tot hierdie hulpmiddels. Boonop bevat nie alle toetse, assesserings en eksamens ‘n memorandum nie. Maak seker dat ‘n hulpmiddel ‘n memorandum insluit voordat jy dit koop as jy een benodig.

Wiskunde

Ekonomie en Bestuurswetenskappe

  Teacha!

GRAAD 7 EBW OPSOMMINGS - KWARTAAL 4

Description

A4 PDF Aflaaibare opsommings vir Kwartaal 4 vir EBW vanuit VANDAG Handboek. Onderwerpe wat opgesom is: 1. Die Produksieproses 2. Spaargeld Uitbreiding van wat opgesom is per onderwerp: 1. Sleutelwoorde / Wat is Produksie? / 3 Stadiums in die Produksieproses / Insette en Uitsette / Insette (Produksiefaktore/Grondstowwe) / Insette Diagram / Uitsette (Goedere en Dienste) / Volhoubare gebruik van Hulpbronne / Hernubare en Niehernubare Hulpbronne / Voorbeelde van Hernubare Hulpbronne / Voorbeelde van Niehernubare Hulpbronne / Volhoubaarheid / Strategie vir die volhoubare gebruik van Hulpbronne / Die betekenis van Ekonomiese Groei / Ekonomiese Groei in Suid-Afrika / Strategie om Ekonomiese Groei te Stimuleer / Gevolge van Ekonomiese Groei / Produktiwiteit / Verbetering van Produktiwiteit / Strategie om Produktiwiteit te Verbeter / Gevolge van Verbeterde Produktiwiteit / Hoe Produktiwiteit Ekonomiese Groei raak / Tegnologie en die Produksieproses / Wat is Tegnologie? / Voordele en Nadele van die gebruik van Tegnologie in die Produksieproses / Hoe Tegnologie Produktiwiteit Verbeter / Hoe Tegnologie Ekonomiese Groei verbeter. 2 Sleutelwoorde / Persoonlike Spaargeld en Belegging / Waarin kan jy geld belê? / Die doel met spaar / Bankie / Wat is 'n Bank? / 4 Belangrikste Banke in Suid-Afrika / Belangrike Beleggingsbanke in Suid-Afrika / Die Geskiedenis van Banke / Die Rol van Banke / Beweging van Geld / Voorbeeld van beweging van geld / Dienste wat deur Banke aangebied word / Hoe om 'n Spaarrekening by 'n bank te open / Spaarskemas in die Omgewing / Finansiële Instellings / Versekeringsmaatskappye en Pensioenfondse / Organisasies wat Entrepreneurskap bevorder. Ontwerp deur My Skool Goeters @ 2021. My School Stuff / My Skool Goeters

Natuurwetenskappe

  Teacha!

Graad 7 Natuurwetenskappe Opsommings - KWARTAAL 4 PAKKET

Description

Graad 7 NW Opsommings oor volgende onderwerpe: 1 Verhouding van die Son tot die Aarde 2 Verhouding van die Maan tot die Aarde 3 Historiese Ontwikkeling van Astronomie Uiteensetting van Onderwerpe: 1 Sonenergie en die Aarde se Seisoene / Die Son straal hitte en lig in alle rigtings uit / Die Aarde kry energie van die Son af / Die Aarde draai een keer per dag om sy as / Die Aarde se as is 'n denkbeeldige lyn / Die intensiteit van die Son se energie / Vier Seisoene / Somer en Winter in die Suidelike Halfrond / Belangrike datums / Hoe die Son se strale die Aarde se suidelike halfrond tref in die middel van die somer en die winter / Die lengte van 'n dag / Sonenergie en lewe op Aarde / Plante absorbeer lig afkomstig van die Son en produseer voedsel / Alle plante en diere is afhanklik van hierdie proses / Die Son se energie onderhou alle lewe op die Aarde / Gebergde Sonenergie / Steenkool, Olie en Gas / Hoe fossielbrandstowwe gevorm is / Steenkool, Olie en Gas berg die Son se energie / Mense gebruik die gestoorde energie op. 2 Relatiewe Posisies / Feite oor die beweging van die Maan / Die Maan draai om die Aarde / Maan- en Sonsverduisterings / Die Maan se Fases / Die veranderende vorm van die Sonverligte deel van die Maan word veroorsaak deur die Maan wat op sy wenteling om die Aarde beweeg illustrasie / Swaartekrag / Aantrekking van Swaartekrag / Afstand en Massa / Die Aarde in sy wentelbaan om die Son / Die Maan in sy wentelbaan om die Aarde / Die Maan se swaartekrag / Getye / Styging en daling van seevlakke / Die oorsaak van getye / Die Maan se swaartekrag trek die Aarde se water aan / Hooggety en Laaggety / Springgety en Dooie Gety / Kuslyn-Ekostelsels 3 Vroeë Inheemse Kennis / Die Maan, die Son en die sterre / 'n Jaar / 'n Maand / 'n Dag / Mense het die patrone van die Maan, die Son en die sterre gebruik / Mense dra hierdie kennis oor / Moderne Ontwikkelinge / Belangrike Ontdekkings in die Astronomie / Stelsel van Ptolemeus / Stelsel van Copernicus / Galileo Galilei / Die Wiskunde van Kepler / Newton se Swaartekrag. Opsommings vanuit VIA Afrika Handboek. Ontwerp deur My Skool Goeters @ 2019

Sosiale Wetenskappe - Geskiedenis

  Teacha!

Gr.7 Geskiedenis Bundel pak Kwartaal 1-4 Powerpoint & PDF opsommings

Description

SPAAR 30% met hierdie Bundel pak van Gr.7 Geskiedenis Kwartaal 1-4 opsommings met pragtige leersame illustrasies. Geskik vir behandeling in klastyd, of vir eksamenvoorbereiding. Sluit in (Pptx en PDF vir elk): Kwartaal 1: Die Koninkryk van Mali Kwartaal 2: Die Transatlantiese SlawehandelKwartaal 3: Kolonisasie van Kaapkolonie Kwartaal 3: Kolonisasie van Kaapkolonie Kwartaal 4: Samewerking en konflik Kaapkolonie Alle PDF Opsomming is geskik om uit te druk vir leerders vir 1 klaskamer, of alle leerders in huisgesin. (Drukker vriendelik) Let wel: Die afbakenings vir toetse/eksamens verskil per skole, die skyfievertoning kan daarvolgens aangepas word. TOELAATBARE GEBRUIK: Hierdie produk mag gebruik word: - Deur 1 onderwyser in 1 klaskamer. Die PDF opsommings mag gedruk word vir leerders. - In huishoudings: Alle kinders in 1 huishouding mag die produk gebruik. Geen deel van hierdie produk mag herverkoop word nie. Geen illustrasies mag vir kommersiële doeleindes gebruik word nie. Baie dankie vir u belangstelling en kontak my gerus indien u enige navrae het Venita Oberholster UITGEBREIDE DETAILS VAN PRODUK: HIERDIE PRODUK IS 'N VERSAMELING VAN APARTE KWARTAALLIKSE OPSOMMINGS. Gratis Gr. 7 Geskiedenis Kwartaal 1 Werkskaart ingesluit, UITGEBREIDE DETAILS VAN INHOUD Kwartaal 1: Die Koninkryk van Mali • Eenheid 1.1: Handel oor die Sahara woestyn • Eenheid 1.2: Die Koninkryk van Mali • Eenheid 1.3: Die stad Timboektoe Kwartaal 2: Die Transatlantiese Slawehandel • Eenheid 2.1: Wes-Afrika voor die Europese slawehandel • Eenheid 2.2: Die aard van die slawerny in Wes-Afrika voor die koms van Europese handelaars • Eenheid 2.3: Slawerny in die Suide van Amerika • Eenheid 2.4: Die impak van die Transatlantiese Slawehandel op slawe • Eenheid 2.5: Die impak van die Transatlantiese Slawehandel op Ekonomieë Kwartaal 3: Kolonisasie van Kaapkolonie • Eenheid 3.1: Inheemse inwoners aan die Kaap 17de Eeu • Eenheid 3.2: Nederlandse nedersetting • Eenheid 3.3: Gevolge vir die Nederlanders Kwartaal 4: Samewerking en konflik Kaapkolonie • Eenheid 4.1: Aankoms van die Britte en die uitbreiding van die grense van Europese nedersetting • Eenheid 4.2. Die Oostelike Grens van Europese Nedersetting • Eenheid 4.3: Die Noordelike Grens van Europese Nedersetting

Lewensvaardighede

  Teacha!

Graad 7 Lewensoriëntering - Kwartaal 4

Description

A4 PDF Aflaaibare opsommings oor die volgende onderwerpe: 1 Persoonlike Dieet en Voeding 2 Algemene Siektes 3 Die Rol van Mondeline Tradisies en Geskrifte Opsommings sluit volgende in per onderwerp gelys hierbo: 1 Persoonlike Dieet en Voeding / Faktore wat ons keuse van persoonlike dieet beïnvloed / Ekologiese Faktore / Sosiale Faktore / Ekonomiese Faktore / Kulturele Faktore / Politieke Faktore / Maniere om voedingswaarde van jou dieet te verbeter / Voedselgroepe - Koolhidrate / Vet / Proteien / Yster, Kalsium en ander minerale / Vesel / Vitamiene. 2 Algemene Siektes / Tuberkulose / Diabetes / Epilepsie / Obesiteit / Anoreksie / MIV en Vigs / Oorsake van Algemene Siektes (Hoofoorsaak en Faktore wat dit makliker of waarskynliker maak om die siekte op te doen [Sosiale Faktore / Ekonomiese Faktore / Omgewings Faktore] word gelys vir elke siekte hierbo genoem. / Hulpbronne oor gesondheidsinligting en gesondheidsdienste / Behandelingsopsies en versorging en ondersteuning van mense met algemene siektes (Tuberkulose; Diabetes; Epilepsie; Obesiteit; Anoreksie; MIV en Vigs) / Wat moet gedoen word as 'n persoon 'n epileptiese aanval kry? / Strategieë om met Tuberkulose, Diabetes, Epilepsie en MIV/Vigs te leef / Sleutelwoorde. 3 Boodskappe in verskillende Religieë / Mondelinge tradisies en heilige geskrifte in Judaïsme / Christendom / Islam / Hindoïsme / Boeddhisme / Afrikareligieë en Bahaïsme. Opsommings vanuit VIA AFRIKA Handboek. Ontwerp deur My Skool Goeters @ 2020.